SZDC
  • Facebook

Železnice na letiště

Modernizace trati Praha – Kladno s připojením Letiště Václava Havla

Základní informace

Modernizace trati Praha – Kladno s připojením Letiště Václava Havla je prioritní dopravní stavbou české vlády a jedním z nejrozsáhlejších připravovaných infrastrukturních projektů v ČR. Jejím cílem je napojit Letiště Václava Havla na železnici a modernizovat stávající jednokolejnou trať mezi Prahou a Kladnem, největší středočeskou aglomerací s nejvyšším počtem dojíždějících. Praha se tak zařadí mezi desítky evropských velkoměst s přímým napojením mezinárodního letiště na železnici.
Mýty a fakta
Mýty a fakta
Průchod území Dejvice-Veleslavín by se dal vyřešit tunely vedoucími pod nezastavěným územím, což by minimalizovalo dopady na povrchovou zástavbu.

Vibrace z výstavby či provozu tunelu se šíří kulovitě, při posuzování eventuálních vlivů není rozhodující, co přesně se nachází přímo nad tratí. Nicméně v hloubkách 50-80 metrů je požadavek stejně bezpředmětný, protože dopady budou minimální. Pod územím s menším podílem zástavby vede varianta navržená zastupitelem Romanem Mejstříkem a SŽDC ji zpracovává. Již nyní je však zřejmé, že řešení má řadu zásadních nedostatků – místy snižuje výšku nadloží až o 30 metrů.

EU-MD-SFDI
Partneři

Praha Stredocesky kraj Kladno Praha 6 Praha 7 Letiště ČD DP Ropid

Zřízení webových stránek je spolufinancováno Evropskou unií z rozpočtu TEN-T.

Partneři

Praha Stredocesky kraj Kladno
Praha 6 Praha 7 Letiště
ČD DP Ropid

Zřízení webových stránek je spolufinancováno Evropskou unií z rozpočtu TEN-T.

Copyright © 2019 Správa železnic