Modernizace a dostavba žst. Masarykovo nádraží

Rozdělení projektu na dílčí stavby

Pro zobrazení podrobností klikněte na příslušný traťový úsek.

Aktuální stádium projektu

Jsou dokončována koordinační jednání rozpracovaného návrhu přípravné dokumentace stavby s projekty v oblasti Masarykova nádraží. Dle jejich závěrů bude následně  dokumentace dopracována.

Hlavní součásti stavby

  • komplexní modernizace železniční stanice
  • rozšíření stávajícího počtu kolejí z 6 na 9
  • zvýšení rychlosti ve směru Praha-Libeň (100 km/h)
  • zvýšení rychlosti ve směru Praha-Bubny (40 km/h, dále 60 km/h)
  • sjednocení zábrzdné vzdálenosti na 1000 m v celém obvodu stanice
Součástí stavby je také vybudování nového zastřešení s výstupy na jednotlivá nástupiště mezi ulicemi Na Florenci a Opletalovou. Prostor bude koncipován jako nový vestibul Masarykova nádraží s veřejným průchodem z ulice Na Florenci do ulice Hybernská a dále k hlavnímu nádraží. Z důvodu harmonizace doplňované urbanistické struktury bude návrh zastřešení koordinován s projekty přilehlými k Masarykovu nádraží. Stavba je připravována jako samostatně realizovatelná bez nutného souběhu s navazujícími stavbami.

investor

SŽDC SFDI EU

partneři projektu

Praha Středočeský kraj Kladno Praha 6 Praha 7 Letiště Václava Havla České dráhy DPP Ropid