Modernizace a novostavba trati Praha-Veleslavín (včetně) – Praha-Letiště Václava Havla (včetně)

Rozdělení projektu na dílčí stavby

Pro zobrazení podrobností klikněte na příslušný traťový úsek.

Aktuální stádium výstavby

Dodavatel přípravné dokumentace stavby předložil návrh základního technického řešení, které stabilizovalo konečnou polohu kolejí a rozhodujících součástí stavby. Po zapracování připomínek poslouží jako podklad pro zpracování dopadů do platné EIA a dokumentace pro územní rozhodnutí. Změny v projektu si vyžádaly úpravu Územního plánu Hlavního města Prahy. Nově vzniklá Pracovní skupina pro architektonickou, výtvarnou a materiálovou podobu stanic navrhla architektonickou soutěž na podobu stanice Veleslavín. Vítězný návrh bude zapracován do dokumentace a specifikuje architektonické sjednocující prvky pro další zastávky a stanice na trati Veleslavín – Letiště a pro stanici Dejvice.  

Hlavní součásti stavby

  • modernizace, zdvoukolejnění a příprava pro elektrifikaci stávající jednokolejné trati v délce 3,8 km mezi železničními stanicemi Praha-Veleslavín a Praha-Ruzyně (rychlost 80 km/h)elektrifikace celé trati bude dokončena v rámci poslední stavby Technologická nadstavba modernizované trati Praha – Kladno s připojením na Letiště Václava Havla
  • obnovení zastávky Praha-Liboc
  • zahloubení stanice Praha–Veleslavín s přímou návazností na metro A
  • posun stanice Praha-Ruzyně do nové polohy za křížením s ulicí Drnovskou
  • vybudování nové podzemní stanice Praha-Letiště Václava Havla
  • novostavba dvoukolejné trati v délce 5,5 km v úseku Praha-Ruzyně - Praha-Letiště Václava Havla (rychlost 80 km/h)
  • vybudování nové zastávky Praha-Dlouhá Míle s návazností na P+R

Fotografie (zima 2016/2017)

Vizualizace

investor

SŽDC SFDI EU

partneři projektu

Praha Středočeský kraj Kladno Praha 6 Praha 7 Letiště Václava Havla České dráhy DPP Ropid