Modernizace a novostavba trati Praha-Veleslavín (včetně) – Praha-Letiště Václava Havla (včetně)

Rozdělení projektu na dílčí stavby

Pro zobrazení podrobností klikněte na příslušný traťový úsek.

Aktuální stádium výstavby

Byla uzavřena smlouva na zhotovení přípravné dokumentace stavby a zahájeny projekční práce.

Hlavní součásti stavby

  • modernizace, zdvoukolejnění a příprava pro elektrifikaci stávající jednokolejné trati v délce 3,8 km mezi železničními stanicemi Praha-Veleslavín a Praha-Ruzyně (rychlost 80 km/h)

    elektrifikace celé trati bude dokončena v rámci poslední stavby Technologická nadstavba modernizované trati Praha – Kladno s připojením na Letiště Václava Havla

  • obnovení zastávky Praha-Liboc
  • zahloubení stanice Praha–Veleslavín s přímou návazností na metro A
  • posun stanice Praha-Ruzyně do nové polohy za křížením s ulicí Drnovskou
  • vybudování nové podzemní stanice Praha-Letiště Václava Havla
  • novostavba dvoukolejné trati v délce 5,5 km v úseku Praha-Ruzyně - Praha-Letiště Václava Havla (rychlost 80 km/h)
  • vybudování nové zastávky Praha-Dlouhá Míle s návazností na P+R

investor

SŽDC SFDI EU

partneři projektu

Praha Středočeský kraj Kladno Praha 6 Praha 7 Letiště Václava Havla České dráhy DPP Ropid