Modernizace trati Kladno (včetně) - Kladno-Ostrovec (včetně)

Rozdělení projektu na dílčí stavby

Pro zobrazení podrobností klikněte na příslušný traťový úsek.

Aktuální stádium projektu

Projektová dokumentace pro územní řízení je koordinována s připravovaným novým regulačním plánem města Kladna. Kromě podchodů v železniční stanici Kladno a Kladno-Ostrovec jsou zapracovány dva nové prostupy, které umožní vybudovat nové podchody pro chodce a cyklisty.  

Hlavní součásti stavby

  • vybudování dvojkolejné trati převážně ve stávající stopě s přípravou pro elektrifikaci elektrifikace celé trati bude dokončena v rámci poslední stavby Technologická nadstavba modernizované trati Praha – Kladno s připojením na Letiště Václava Havla
  • modernizace železniční stanice Kladno, zastávky Kladno-město a železniční stanice Kladno-Ostrovec
  • vybavení trati moderním zabezpečovacím a sdělovacím zařízením tak, aby vyhovovala podmínkám a požadavkům pro pravidelný intervalový příměstský provoz.
Na kraji lesa přibližně v místě současného přejezdu ulice Petra Bezruče je navržen nový železniční most, pod nímž bude procházet silnice nově v zářezu. Jde o náhradu za přejezd. Předpokládá se, že most v budoucnu převezme dopravní zátěž od ulice Wolkerova (vícekolejný přejezd silnice II. třídy v železniční stanici Kladno). Přístup na nástupiště v železničních stanicích umožní nově zřízené podchody.

Zlepšení prostupnosti pro chodce a cyklisty

Do projektové dokumentace pro územní řízení byly zapracovány dva nové prostupy trati. První se nachází v místě sportovních areálů a umožní plnohodnotné propojení sportovních areálů Sletiště, plaveckých bazénů a zimních stadionů. Druhý leží mezi zastávkou Kladno město a železniční stanicí Kladno-Ostrovec a pomůže zrychlit přístup do lokality Kladno, Bresson a dál do místního rekreačního lesa.

Fotografie (zima 2016/2017)

Vizualizace

investor

SŽDC SFDI EU

partneři projektu

Praha Středočeský kraj Kladno Praha 6 Praha 7 Letiště Václava Havla České dráhy DPP Ropid