Modernizace trati Kladno (včetně) - Kladno-Ostrovec (včetně)

Rozdělení projektu na dílčí stavby

Pro zobrazení podrobností klikněte na příslušný traťový úsek.

Aktuální stádium projektu

Probíhá závěrečná fáze projektových prací na přípravné dokumentaci stavby a její projednání pro zahájení územního řízení.

Hlavní součásti stavby

  • vybudování dvojkolejné trati převážně ve stávající stopě s přípravou pro elektrifikaci

    elektrifikace celé trati bude dokončena v rámci poslední stavby Technologická nadstavba modernizované trati Praha – Kladno s připojením na Letiště Václava Havla

  • modernizace železniční stanice Kladno, zastávky Kladno-město a železniční stanice Kladno-Ostrovec
  • vybavení trati moderním zabezpečovacím a sdělovacím zařízením tak, aby vyhovovala podmínkám a požadavkům pro pravidelný intervalový příměstský provoz.
Na kraji lesa přibližně v místě současného přejezdu ulice Petra Bezruče je navržen nový železniční most, pod nímž bude procházet silnice nově v zářezu. Jde o náhradu za přejezd. Předpokládá se, že most v budoucnu převezme dopravní zátěž od ulice Wolkerova (vícekolejný přejezd silnice II. třídy v železniční stanici Kladno). Přístup na nástupiště v železničních stanicích umožní nově zřízené podchody.  

investor

SŽDC SFDI EU

partneři projektu

Praha Středočeský kraj Kladno Praha 6 Praha 7 Letiště Václava Havla České dráhy DPP Ropid