Modernizace trati Praha-Ruzyně (mimo) – Kladno (mimo)

Rozdělení projektu na dílčí stavby

Pro zobrazení podrobností klikněte na příslušný traťový úsek.

Aktuální stádium projektu

Probíhá projednání zpracovaného návrhu přípravné dokumentace stavby pro zahájení územního řízení.

Hlavní součásti stavby

  • modernizace trati mezi západním okrajem Hlavního města Prahy a středočeským Kladnem
  • vybudování dvojkolejné trati převážně ve stávající stopě s přípravou pro elektrifikacielektrifikace celé trati bude dokončena v rámci poslední stavby Technologická nadstavba modernizované trati Praha – Kladno s připojením na Letiště Václava Havla
  • zvýšení bezpečnosti železniční a silniční dopravy v rámci technických a ekonomických možností  (nahrazení některých přejezdů alternativním řešením)
  • vybavení trati moderním zabezpečovacím a sdělovacím zařízením, aby vyhovovala podmínkám a požadavkům pro pravidelný, intervalový příměstský provoz pro přilehlá města a obce na trati Praha – Kladno
Stavba obsahuje návrh dvou železničních stanic (Hostivice a Jeneč) a čtyř zastávek (Hostivice-Jeneček, Pavlov, Malé Přítočno a Pletený Újezd). Zastávky Hostivice-Jeneček a Pletený Újezd jsou navrženy nově, zastávka Malé Přítočno je navržena v jiné poloze náhradou za rušenou stanici Unhošť (názvy nově vzniklých zastávek jsou pouze pracovní). V lokalitách Hostivice, Jeneč a Malé Přítočno/Unhošť jsou navržena parkoviště P+R včetně zastávek autobusů.

Koordinace s propojením dálnic D6 a D7

V katastrálním území Malé Přítočno se podařilo zkoordinovat projekt s připravovanou stavbou Ředitelství silnic a dálnic „Propojení D6 a D7“. Jde o výstavbu části silničního nadjezdu, který do vybudování zmíněného dálničního propojení nahradí rušený přejezd na silnici I/61 v původní železniční stanici Unhošť. Přístup na zastávku Malé Přítočno a parkoviště P+R umožní podchod pod tratí.

Fotografie (zima 2016/2017)

investor

SŽDC SFDI EU

partneři projektu

Praha Středočeský kraj Kladno Praha 6 Praha 7 Letiště Václava Havla České dráhy DPP Ropid