Rekonstrukce Negrelliho viaduktu

Rozdělení projektu na dílčí stavby

Pro zobrazení podrobností klikněte na příslušný traťový úsek.

Aktuální stádium projektu

Byla vydána všechna rozhodující stavební povolení, vybrán zhotovitel a zahájena výstavba.

Hlavní součásti stavby

  • rekonstrukce železničního svršku na mostě v plném rozsahu
  • zajištění dostatečného prostoru na viaduktu pro výhledové rozmístění návěstidel, přestavníků, výstroje kolejových obvodů a kolektoru pro související kabelizaci
Stavba řeší nevyhovující stav mostní konstrukce, železničního svršku a spodku, zabezpečovacího a sdělovacího a silnoproudého zařízení a trakčního vedení. Stavba je připravována jako samostatně realizovatelná bez nutného souběhu s navazujícími stavbami. Jejím předmětem není budoucí využití oblouků viaduktu, které je nutné řešit samostatně a především v souladu s vyjádřením orgánů památkové ochrany. Realizace je připravena na roky 2017-2019.

Vizualizace

investor

SŽDC SFDI EU

partneři projektu

Praha Středočeský kraj Kladno Praha 6 Praha 7 Letiště Václava Havla České dráhy DPP Ropid