Technologická nadstavba modernizované trati Praha – Kladno s připojením na Letiště Václava Havla

Rozdělení projektu na dílčí stavby

Pro zobrazení podrobností klikněte na příslušný traťový úsek.

Aktuální stádium projektu

Vzhledem k charakteru stavby, který spočívá především ve výstavbě a montáži technologických zařízení bude příprava zahájena později.

Hlavní součásti stavby

Tato část bude řešena pro celý soubor staveb v úseku Praha-Bubny až Kladno-Ostrovec a bude zahrnovat především dokončení elektrifikace trati, dokončení a kompletaci bezdrátového komunikačního systému GSM-R a evropského vlakového zabezpečovacího systému ETCS.

investor

SŽDC SFDI EU

partneři projektu

Praha Středočeský kraj Kladno Praha 6 Praha 7 Letiště Václava Havla České dráhy DPP Ropid