Mýty a fakta

„Kolejová doprava na letiště není potřeba, stávající spojení je dostatečné.“

Cestující se do autobusů na letiště nevejdou již nyní, v oblasti hromadné dopravy je situace kritická.

„O železnici na letiště se pořád se jen hodně mluví, stavět se nikdy nezačne.“

Výstavba železnice na letiště začala v polovině roku 2017 zahájením rekonstrukce Negrelliho viaduktu.

„Na letiště povede vysokorychlostní železnice, tj. rychlodráha.“

Větší část trati vede v zástavbě, dosažení vysokorychlostních parametrů tedy není možné. S tím souvisí i nesprávně užívaný termín „rychlodráha“. Ve skutečnosti jde o modernizovanou příměstskou železnici.

„Vlaky budou na letiště odbočovat ze stanice Jeneček.“

Varianta vybraná ministerstvem dopravy počítá s vybudováním odbočky na letiště ze stanice Praha-Ruzyně přes zastávku Praha-Dlouhá Míle.

„Modernizovaná trať výrazně zasáhne do území hlavního města Prahy.“

V úseku přes Letnou, Dejvice a Ořechovku až do stanice Praha-Veleslavín bude trať zahloubena do země, což po dokončení stavby trvale zlepší životní podmínky občanů Prahy.