Aktuality

Modernizace Negrelliho viaduktu má za sebou třetinu prací

24. srpna 2018 | SŽDC
Modernizace Negrelliho viaduktu má za sebou třetinu prací

Oprava Negrelliho viaduktu v centru Prahy vstupuje do další fáze. Začnou práce v řečišti Vltavy mezi bubenským nábřežím a Štvanicí, a to uvnitř štětových jímek i na lešení umístěném na nich. V srpnu se dokončí speciální zakládání na tryskové injektáži a kotvení ubourávané podpěry pod hradlem v Křižíkově ulici.

Odkaz na článek   

Část staveniště v ulici Prvního pluku si dnes prohlédl ministr dopravy Dan Ťok v doprovodu generálního ředitele SŽDC Jiřího Svobody a předsedy představenstva HOCHTIEF CZ Tomáše Korandy. „Viadukt je jedinečná kulturní památka. Opravujeme ji citlivě, v souladu s požadavky památkářů, a zároveň tak, aby se zvýšil komfort i bezpečnost cestujících na železnici. Lidé v Karlíně po rekonstrukci pocítí i snížení hluku z provozu vlaků,“ uvedl ministr dopravy Dan Ťok.

Sanací prochází všech 99 původních mostních oblouků. Nahradí se pouze dvě mostní konstrukce z pozdějšího období, které překonávají ulice Prvního pluku a Křižíkovu. V rámci rekonstrukce se sjednotí řada částí a prvků, které byly nesourodé a lišily se jak konstrukcí, tak tvarem.

„Rekonstrukce umožní zavedení traťové rychlosti 60 km/h. Dojde ke zkapacitnění tratě a výraznému zvýšení plynulosti i počtu vypravovaných vlaků až na 14 párů za hodinu. Moderní zabezpečovací a sdělovací technika zajistí bezpečnější provoz,“ dodal generální ředitel SŽDC Jiří Svoboda.

Postupně se zahajují práce na samotné sanaci jednotlivých kleneb, které spočívají v lokálních výměnách degradovaných zdicích prvků. Při velkém rozsahu poškození dojde k přezdění celé klenby se snahou využít co největší objem původního materiálu. Po samotných opravách se provede nové odvodnění meziklenbového prostoru a hydroizolace kopírující klenbový tvar. Prostor mezi klenbami se vyplní mezerovitým betonem a na nově vzniklou rovinu se položí nová železobetonová roznášecí deska, která ponese další konstrukce. Na Štvanici musely být tři pilíře rozebrány až pod úroveň terénu.

„Rekonstrukce probíhá v délce téměř 1,5 km. Proběhne kompletní výměna železničního svršku včetně technologických částí, sanace základů a podzákladí pomocí injektáže, tryskové injektáže a mikropilot, zrekonstruuje se všech 99 cihlových, pískovcových či žulových kleneb, z nichž 8 překračuje Vltavu,“ popsal průběh rekonstrukce předseda představenstva HOCHTIEF CZ Tomáš Koranda.

Pražské komunikace překlenuje 5 mostních objektů, z nichž 2 čeká výměna nosné konstrukce (Prvního pluku, Křižíkova) a u 3 dojde k rekonstrukci (Pernerova, Rohanské nábřeží, Bubenské nábřeží). Nahradí se zastaralé zabezpečovací zařízení moderním elektronickým a vymění se 3,3 km kolejnic. Zlepšení pocítí i obyvatelé okolní husté zástavby, kdy položením antivibračních rohoží a osazením moderních výhybek dojde ke snížení hluku z provozu na viaduktu.

Do budoucna se zvažuje i využití prostor pod klenbami pro kulturní a společenské využití, které přispěje k architektonickému zlepšení pražského Karlína. Nový železniční svršek se odrazí na kvalitě cestování v podobě klidné a plynulé jízdy. To je důležité i proto, že stavba bude součástí připravovaného projektu, který zajistí železniční napojení Letiště Václava Havla.

Stavba s názvem Rekonstrukce Negrelliho viaduktu je spolufinancovaná Evropskou unií z programu Nástroj pro propojení Evropy (CEF). Plánované celkové investiční náklady projektu dosahují 1 443 478 260 Kč bez DPH. Míra podpory EU je 85 % ze způsobilých nákladů. Výše dotace činí maximálně 36 646 713 €, tedy zhruba 990 360 000 Kč. Termín dokončení je leden 2020.

SŽDC
Modernizace Negrelliho viaduktu má za sebou třetinu prací

SŽDC vybrala pro střešovické tunely novou jižní variantu

5. června 2019 | ČTK
Správa železniční dopravní cesty (SŽDC) vybrala pro připravovanou trať k pražskému letišti novou, takzvanou jižní variantu střešovických tunelů mezi Dejvicemi a Veleslavínem. Tunel povede pod ulicemi Svatovítská, Norbertov a U vojenské nemocnice. Vybraná varinta by měla být nejplynulejší ze zvažovaných tras, uvedl generální ředitel SŽDC Jiří Svoboda. Stavba úseku mezi pražským Výstavištěm a Veleslavínem, jehož podstatnou částí tunel je, by měla vyjít na přibližně 13,3 miliardy korun. Práce na stavbě by měly začít zhruba za šest let.